主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 吹水台內。

有關整合forum 1~15事宜

高登討論區定於下星期三(14/6)將forum1~15整合為http://forum.hkgolden.com,屆時有部分未獲授權的第三方app與瀏覽器plugin或會受到影響。不便之處,敬請原諒。
精選文章
DeerGamer

跳至第

發起人
唔 妥 居 謝 安 琪 之 下   張 敬 軒 投 奔 小 斌 女
109 個回應
強力膠子

面 臨 被 環 球 雪 藏 , 軒 仔 早 前 就 表 明 下 半 年 會 主 力 過 廣 州 發 展 , 有 母 親 幫 他 鋪 定 後 路 。 ( 《 蘋 果 日 報 》 圖 片 )

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/hot_01.jpg[/img]

07 年 一 首 《 酷 愛 》 令 國 產 歌 手 張 敬 軒 在 香 港 出 人 頭 地 , 橫 掃 頒 獎 禮 火 速 走 紅 。 但 人 紅 自 然 囂 , 有 花 名 「 張 勁 囂 」 的 軒 仔 , 不 甘 留 在 環 球 做 阿 四 , 長 期 屈 居 陳 奕 迅 、 李 克 勤 同 謝 安 琪 之 下 , 於 是 扭 計 跳 草 裙 舞 。
2010 年 滿 約 的 軒 仔 , 最 近 就 帶 埋 阿 媽 四 出 叩 門 , 分 別 向 沒 有 當 紅 男 歌 手 的 英 皇 、 東 亞 及 Neway Star 送 秋 波 , 希 望 可 以 過 檔 做 一 哥 , 唔 使 再 做 阿 四 。 當 中 軒 仔 最 想 投 奔 英 皇 , 可 以 與 緋 聞 男 友 「 小 斌 女 」 關 智 斌 , 攞 正 牌 朝 夕 相 對 。


#good2#0    #bad#0  
標籤:
[flowerface] [flowerface]


張 敬 軒 是 謝 安 琪 老 公 張 繼 聰 的 表 舅 父 , 原 本 感 情 很 好 , 但 因 為 妒 忌 女 方 事 業 超 越 自 己 , 兩 人 反 目 收 場 , 親 戚 都 無 情 講 。 ( 《 蘋 果 日 報 》 圖 片 )

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/1822.jpg[/img]

上 星 期 發 現 張 敬 軒 與 一 名 男 性 友 人 在 銅 鑼 灣 shopping 。

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/IMG_0340.jpg[/img]

四 圍 
尚 有 唔 夠 一 年 就 與 環 球 唱 片 約 滿 的 張 敬 軒 , 雖 然 公 司 已 經 着 手 與 他 傾 續 約 , 不 過 軒 仔 表 現 得 毫 不 積 極 , 更 被 發 現 四 出 放 風 , 有 意 跳 槽 。
「 軒 仔 喺 廣 州 落 到 嚟 , 捱 咗 咁 耐 , 先 等 到 《 酷 愛 》 呢 首 歌 可 以 令 佢 走 紅 , 喺 上 年 仲 要 幫 公 司 ( 環 球 ) 賺 最 多 錢 , 點 知 唔 夠 一 陣 , 公 司 就 將 全 部 資 源 放 晒 落 謝 安 琪 度 , 搞 到 佢 突 然 無 晒 影 , 咁 佢 覺 得 俾 Eason 同 克 勤 騎 住 都 無 話 可 說 , 但 係 要 俾 謝 安 琪 過 埋 頭 , 做 阿 四 就 唔 老 嚟 。 」 張 敬 軒 身 邊 人 說 。


張 敬 軒 母 親 羅 曉 丹 ( 左 一 ) 在 廣 州 從 事 娛 樂 事 業 , 年 初 軒 仔 的 廣 州 演 唱 會 , 他 的 母 親 是 搞 手 之 一 。 ( 《 蘋 果 日 報 》 圖 片 )

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/8878426.jpg[/img]

長 情 男 友
張 敬 軒 與 關 智 斌 感 情 要 好 , 如 果 軒 仔 入 埋 英 皇 , 兩 人 親 上 加 親 。 ( 《 Face 》 圖 片 )

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/7738809.jpg[/img]

人 氣 跌
近 半 年 張 敬 軒 人 氣 極 速 向 下 , 加 上 市 道 差 , 根 本 無 唱 片 公 司 主 動 斟 過 檔 , 張 敬 軒 與 在 廣 州 做 娛 樂 事 業 的 母 親 羅 曉 丹 , 索 性 做 主 動 , 四 出 叩 門 , 專 揀 一 些 沒 有 當 紅 男 歌 星 坐 鎮 的 公 司 , 希 望 有 機 會 過 檔 做 一 哥 。 當 中 他 分 別 向 英 皇 、 東 亞 及 Neway Star 獻 媚 , 湊 巧 的 是 三 間 公 司 都 有 他 的 緋 聞 朋 友 在 陣 。
三 間 唱 片 公 司 中 , 軒 仔 最 想 過 英 皇 , 有 財 力 外 , 軒 仔 母 親 與 英 皇 老 闆 楊 受 成 亦 是 舊 相 識 , 最 重 要 是 他 的 緋 聞 男 友 關 智 斌 是 英 皇 人 , 過 檔 閉 門 一 家 親 , 名 正 言 順 經 常 見 面 。


[sosad] 唔好掛...

NEWAY <~~~好似簽邊個就衰邊個
英皇 <~~~唉...無眼睇


表 錯 情
張 敬 軒 與 王 浩 信 06 年 因 為 合 作 做 TVB8 主 持 而 認 識 , 更 送 四 千 元 大 禮 給 王 浩 信 做 生 日 禮 物 , 後 來 兩 人 離 遠 交 往 , 但 萬 一 軒 仔 加 入 Neway Star , 便 可 與 對 方 再 續 前 緣 。

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/7968766.jpg[/img]

煙 幕 女 友
因 為 被 指 與 同 性 特 別 投 緣 , 張 敬 軒 搵 來 王 宛 之 做 煙 幕 轉 移 視 線 , 最 近 更 託 對 方 搭 路 入 東 亞 。

[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/8194482.jpg[/img]

入 冷 宮
對 於 軒 仔 跳 草 裙 舞 , 環 球 亦 早 有 所 聞 , 於 是 作 出 相 應 行 動 。 首 先 閂 水 喉 , 唱 片 公 司 本 來 答 應 他 請 最 貴 價 的 製 作 人 包 括 倫 永 亮 、 林 子 祥 及 金 培 達 等 幫 他 監 製 唱 片 , 由 於 超 出 預 算 , 以 致 有 傳 唱 片 公 司 唔 肯 加 碼 , 最 後 軒 仔 倒 貼 近 十 萬 。
此 外 , 出 碟 期 亦 由 原 本 三 月 初 , 卻 因 為 要 讓 路 給 陳 奕 迅 同 謝 安 琪 三 月 出 碟 , 於 是 將 軒 仔 新 碟 押 後 到 四 月 推 出 , 連 宣 傳 都 大 幅 度 削 減 , 逐 步 將 軒 仔 打 入 冷 宮 。撰 文 、 攝 影 : 娛 樂 組
mailto:[email protected]


上 星 期 發 現 張 敬 軒 與 一 名 男 性 友 人 在 銅 鑼 灣 shopping 。
xx(


死基佬扭扭檸檸


估吾到係親戚[yipes] [yipes]


小斌女#good#


抵向左走向右走死


xx( xx(


大陸同性戀市場龐大,英皇簽多個男妓無蝕底


大陸基佬


返大陸啦~fuck


好gayxx(


[img]http://202.85.162.120/images/next-photos/NextMag/996/640pixfolder/E996-182/hot_01.jpg[/img]
[sosad] [sosad] [sosad]


大陸喱, 仲要係基既xx( xx(


英皇= 斷送前途


佢覺得自己可以同eason正面撼過?[sosad]


最 重 要 是 他 的 緋 聞 男 友 關 智 斌 是 英 皇 人[369] [369]


三 間 唱 片 公 司 中 , 軒 仔 最 想 過 英 皇 , 有 財 力 外 , 軒 仔 母 親 與 英 皇 老 闆 楊 受 成 亦 是 舊相 識 , 最 重 要 是 他 的 緋 聞 男 友 關 智 斌 是 英 皇 人 , 過 檔 閉 門 一 家 親 , 名 正 言 順 經 常 見面 。

[sosad] [sosad] [sosad] #good#


老老實實
我識咁多artist中張敬軒係反而最無架子果個
反而淫kxx(


佢覺得自己可以同eason正面撼過?[sosad]「 軒 仔 喺 廣 州 落 到 嚟 , 捱 咗 咁 耐 , 先 等 到 《 酷 愛 》 呢 首 歌 可 以 令 佢 走 紅 , 喺 上 年 仲要 幫 公 司 ( 環 球 ) 賺 最 多 錢 , 點 知 唔 夠 一 陣 , 公 司 就 將 全 部 資 源 放 晒 落 謝 安 琪 度 ,搞 到 佢 突 然 無 晒 影 , 咁 佢 覺 得 俾 Eason 同 克 勤 騎 住 都 無 話 可 說 , 但 係 要 俾 謝 安 琪 過埋 頭 , 做 阿 四 就 唔 老 嚟


一直都唔鐘意呢件屎忽鬼xx(
近期關楚耀事件係咁出黎9up
令我覺得佢重煩[banghead]


http://www.youtube.com/watch?v=Vr3y8tPNknM


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 20/9/2019 1:37
今天貼文總數: 952 | 累積文章數目: 6,563,169

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2019 HKGolden.com. All Rights Reserved.