主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

與時並進 重新出發

接手高登CEO至今已經有八年,一開始知道要代表高登出席唔同場合,都擔心會俾人起底,但最後決定豁出去以真面目示人。記得上任唔夠一年,就遇到高登歷年o黎最嚴重o既事件 — — 被告誹謗。最初我以為對方只係「嚇o下大家」,殊不知官司一打就打o左五年,最後打到上終審法院至告一段落。當時所受o既壓力大到難以形容,幸好得到好多會員o既支持,甚至有會員自發希望o係財政上給予支持,至今我仍然非常感激。不過,就呢單訴訟我o地花費o左超過7位數字o既律師費同賠償,換o黎法律上清晰釐定討論區要為會員發言負上o既責任。

除o左經常要處理關於誹謗問題o既律師信,高登最常要面對o既就係網絡攻擊問題。其實我o地一直有為伺服器作軟硬件上o既更新,奈何網絡攻擊o既「攻勢」日益增強同頻密,唔少時候大家鬧緊我o地Server超慢,背後其實都係因為伺服器受緊唔同程度o既攻擊,唔單只程式員要用大部分時間o黎處理相關問題,我自己有時都要半夜起身,甚至身處外地時都要處理。面對呢o的攻擊,我覺得冇可能每次都同大家講,否則有o的敏感時間每日要出十次八次公告,大家可能睇到麻木。 ......
精選文章
跳至第

發起人
[無人理系列]珀麗灣就是香港縮影
116 個回應
闇魔

你知道珀麗灣嗎?那裏近期出現連串居民抗爭,反對削減屋苑渡輪班次。抗爭事件後一兩天,來往馬灣至青衣的巴士班次突然減少,高峰期有五百名居民大排長龍,最少苦候半小時至45分鐘才能登車回家,有居民質疑這是報復行動。

先簡介一下:珀麗灣是隨着新機場計劃而出現的大型屋苑,座落馬灣。馬灣本來是個人煙稀少的小島,風景優美,因為是連接市區和機場的幹道中間點,因而大肆發展起來,當中,珀麗灣是新鴻基地產(新地)發展和管理的屋苑。因為小島路窄,私家車禁止進入馬灣,對外交通只靠專營巴士和渡輪,這些交通均由新地旗下的珀麗灣客運經營。最初渡輪服務涵蓋荃灣和中環,但荃灣線因客量少,曾於2012年停航,後來只維持十分有限的服務。珀麗灣客運欲削減屋苑前往中環的渡輪班次,引發居民不滿。可以說,珀麗灣是一座孤島,只靠發展商提供的交通配套以及的士來往。

如果一群甚至是一個市民的利益受損,有何途徑可以求助呢?如果你是珀麗灣居民,你會怎樣做呢?

首先,可能想到要向政府部門如運輸署投訴,但據報道,運輸署的態度毫不積極,甚至是「無你符」,只留下「提醒珀麗灣客運要乜乜乜」等空話。最重要是,對手是大地產商新地。顯然,在今日的香港,只要你財雄勢大到一個地步,是沒有政府部門敢捋虎鬚。禮頓不就是一個例子嗎?涉及如此多醜聞,完全不用交代,這麼久了,政府完全沒有辦法(或不想有辦法)。


#good2#4    #bad#19  
標籤:
政府部門不理你,還有兩類人幫到你:一類是記者;一類是議員。傳媒追訪,能引起社會和政府關注。顯然,在今日的香港,傳媒九成歸邊,只要傳媒老闆下令,便可為財團漂白,或只是低調報道事件,尤其事件難以呃like,更加無人問津。例如有關這次抗爭的報道,不計網媒,真是寥寥可數。

那麼議員呢?顯然,在今日的香港,議員都是「廢」的。如果你找建制派議員,只要涉及政府威望和權貴利益,沒有人會認真幫你,接接信拍拍照放在傳單還可,認真跟進你便別指望了。如果你找民主派的,首先招呼他們的就是愛國報章和五毛網媒,好像今次幫助居民的,是當區區議員、新民主同盟的譚凱邦,文匯報就借陳恒鑌在FB的指控大造文章,指譚有「利益衝突」(七月六日報道),主要指譚負責的環保觸角「曾收渡輪營運商個母公司嘅捐款」,但全文一隻字都不提這間母公司就是新地(新地一向有做慈善,是不是收過財團捐款就奉其為金主呢?這是另一個問題,不在此論)。換言之,事情再鬧大,抗爭居民連同民主派議員會一起被抹黑,遲早屈大姐又說這種抗爭源自佔中、抗爭居民都是收錢云云。

此為一「廢」,更「廢」的是,就算議員搞到天花龍鳳,在一個廢晒的議會制度裏,一件事也做不了。因為制度,建制派永遠霸佔議會大多數,再加上梁君彥這麼「英明」的主席,只要他們收到護航指示,你別想通過什麼;只要收到去馬指示,又什麼都可通過(如觀塘音樂噴泉)。禮頓不就是一個好例子嗎?一眾建制派出傳單接受訪問就左一句「關注」右一句「要徹查」,卻紛紛投反對票否決用特權法調查。關乎全港公眾安全問題,由政府到建制派議員至今沒有人敢動禮頓半分,你只是冇船搭咋係嘛?誰會為你挑戰新地呢?

然後呢?你可以尋求獨立於政府部門的機構,例如審計署、警監會、申訴專員公署、廉署等。首先,事件要涉及相關部門的職責才能求助,例如事件沒有涉及貪污,找廉署也沒有用;第二,顯然,在今日的香港,這些機構的獨立性,特別是面對大財團時,是否讓你有足夠信心呢?大家都心裏有數。

不如直接向特首請願吧?別傻了,特首都是由地產商選出來的啊!(當然,愛國報章只會覺得新地捐錢給環保團體就是金主,而不覺得擁有投票特權的地產商是特首的「票主」。)

還有法庭。可是,法庭只管法律,如果沒有違反法律,法庭也幫不上忙,即使提司法覆核,也十分費時失事,又要耗費財力,更重要是,你真有新地的財力去打官司嗎?

你搞搞吓,新地真的報復,用交通玩死你,你完全無符,你還反抗嗎?到時會有一堆人跟你說:「你唔好搞咁多嘢咪有車搭囉,咪冇事囉。」「你唔鍾意咪搬走囉。」


珀麗灣這個孤島的抗爭,不禁讓人想到,英國政府留下的遺產——公正而有效率的政府部門、獨立的監管機構如廉署、民選的議會、司法獨立的法庭、高度言論自由的傳媒、廉潔的官員文化等,還剩下多少呢?

一切崩壞了,結果呢?在珀麗灣,租客可以走,富有的業主也可以走,其他捱不起區外高樓價搬不走的小業主,只好看着自己的物業因為交通問題不斷貶值,忍受無理的交通安排、加價甚至航行風險和安全,每日望天打卦。

這不就是今日的香港嗎?

可能大家沒有為意這單新聞,因為珀麗灣離我太遠了,我不關心。政治與我無關,我討厭政治,但政治有一天會找上你,到時卻完全無助,因為在你沒有關心政治的日子,政治已暗地把安居樂業腐蝕成無底深淵。


真係無人[sosad]


「珀麗灣這個孤島的抗爭,不禁讓人想到,英國政府留下的遺產——公正而有效率的政府部門、獨立的監管機構如廉署、民選的議會、司法獨立的法庭、高度言論自由的傳媒、廉潔的官員文化等,還剩下多少呢?」

太高估英國佬。英國佬時咪又係咁。

珀麗灣只不過係愉景灣、澄碧邨翻版。


爭取比私家車入島好過啦


同你地講泛民主派廢咪再投佢地就被Hi攪分裂

同你地講要勇武D自己行出黎抗爭就比人屈攪暴力

宜家緊係廢事睬你,因為我地比你地早知香港係比蠢人自己攪死。


n年前 菜園村是香港縮影
要返工 不了


法團自己接來做囉
周圍搵野賴
講到咁差咪又係萬幾蚊呎


同你地講泛民主派廢咪再投佢地就被Hi攪分裂

同你地講要勇武D自己行出黎抗爭就比人屈攪暴力

宜家緊係廢事睬你,因為我地比你地早知香港係比蠢人自己攪死。


#bye# 依班十九中產最鐘意Hi勁人破壞社會安寧
而家咪現眼報囉
抵勁你地死呀[369] [369] [369]


法團自己接來做囉
周圍搵野賴
講到咁差咪又係萬幾蚊呎


要運輸署批O:-)O:-)


爭取比私家車入島好過啦

:D


法團自己接來做囉
周圍搵野賴
講到咁差咪又係萬幾蚊呎


要運輸署批O:-)O:-)


運輸署到時reject你才來鬧啦Z_Z


唔滿意咪走囉#yup#


「珀麗灣這個孤島的抗爭,不禁讓人想到,英國政府留下的遺產——公正而有效率的政府部門、獨立的監管機構如廉署、民選的議會、司法獨立的法庭、高度言論自由的傳媒、廉潔的官員文化等,還剩下多少呢?」

太高估英國佬。英國佬時咪又係咁。

珀麗灣只不過係愉景灣、澄碧邨翻版。


但一定有分別,英國佬年代,如果多人嘈一定理你,支共年代,你多人嘈? 話向左走向右走知你!! 你死你賤!! #bye#


風景優美

呢句已經唔洗睇落去xx(


只能說搬得入去預左


同你地講泛民主派廢咪再投佢地就被Hi攪分裂

同你地講要勇武D自己行出黎抗爭就比人屈攪暴力

宜家緊係廢事睬你,因為我地比你地早知香港係比蠢人自己攪死。


#bye# 依班十九中產最鐘意Hi勁人破壞社會安寧
而家咪現眼報囉
抵勁你地死呀[369] [369] [369]


所以我成日話個高場球要起公屋,最好連半山赤柱石澳都起公屋,仲要係淨比蝗蟲住,因為呢班人,係都燒到佢地利益至會諗下普羅大眾活起水深火熱中係點樣 #kill2#


「可能大家沒有為意這單新聞,因為珀麗灣離我太遠了,我不關心。政治與我無關,我討厭政治,但政治有一天會找上你,到時卻完全無助,因為在你沒有關心政治的日子,政治已暗地把安居樂業腐蝕成無底深淵。」

早十年已經咁講,市民冷漠不是一朝一夕,事主埋怨同時,又有無問過自己係民主路上,你自己幫過幾多? 你自己係咪一樣冷漠? 而且再經過2014-2017年間各種社運事件,民主力量已經分崩離析,太遲了,香港已是民主絕望之地


講到咁地獄但係仲咁貴是哪招?

即係你地都覺得值啦[369][369][banghead][banghead]#good##good#[sosad][sosad]


新地發展馬灣 許仕仁教路

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20140715/mobile/odn-20140715-0715_00176_051.html珀麗灣這個孤島的抗爭,不禁讓人想到,英國政府留下的遺產——公正而有效率的政府部門、獨立的監管機構如廉署、民選的議會、司法獨立的法庭、高度言論自由的傳媒、廉潔的官員文化等,還剩下多少呢?

------

事實相反
英國佬時代又點會有柏麗灣d交通咁方便


控方昨提交政務司司長會議紀錄,指許仕仁○六年六月五日,曾與時任新地副主席的郭炳江、執董陳啟銘及負責馬灣發展的項目經理劉志遠開會,黃靜文亦有出席。黃說,當日新鴻基一方帶備圖則,向許講解馬灣公園進展及批地問題,劉志遠則提出政府放寬車輛往馬灣公園限制的要求。黃自言會前她根本不知有馬灣公園,只從傳媒聽過珀麗灣住宅項目的陸路交通受政府限制,居民出入主要依靠渡輪。

而家香港係回復清廉
#yup# #yup# #yup#


我教精馬灣班傻仔啦
快d賣樓搬去青衣啦
你地戈度,窮區,返唔到工,有錢人走,無發展,基建更衰,無限loop


[sosad] [sosad] [sosad]


#cn#


講到咁地獄但係仲咁貴是哪招?

即係你地都覺得值啦[369][369][banghead][banghead]#good##good#[sosad][sosad]


根本返唔到工
點收租
無租收搵鬼租咩


傻啦 關人鬼事咩 我又唔係住入面
正如大把人住湯房執紙皮都唔關班中產事啦?最好取消淨朝早一班 夜晚一班

岩呀,大財團最唔想香港人唔團結 當權者最唔想中國人團結,但呢個結果只係某一部分人做成嗎?


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 22/2/2019 7:58
今天貼文總數: 419 | 累積文章數目: 6,467,584

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2019 HKGolden.com. All Rights Reserved.