主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式 - 關]  [懷舊模式 - 開
[Youtube 預覽 - 關]  [大字型]  [小字型]

您現在聚腳在 時事台內。

與時並進 重新出發

接手高登CEO至今已經有八年,一開始知道要代表高登出席唔同場合,都擔心會俾人起底,但最後決定豁出去以真面目示人。記得上任唔夠一年,就遇到高登歷年o黎最嚴重o既事件 — — 被告誹謗。最初我以為對方只係「嚇o下大家」,殊不知官司一打就打o左五年,最後打到上終審法院至告一段落。當時所受o既壓力大到難以形容,幸好得到好多會員o既支持,甚至有會員自發希望o係財政上給予支持,至今我仍然非常感激。不過,就呢單訴訟我o地花費o左超過7位數字o既律師費同賠償,換o黎法律上清晰釐定討論區要為會員發言負上o既責任。

除o左經常要處理關於誹謗問題o既律師信,高登最常要面對o既就係網絡攻擊問題。其實我o地一直有為伺服器作軟硬件上o既更新,奈何網絡攻擊o既「攻勢」日益增強同頻密,唔少時候大家鬧緊我o地Server超慢,背後其實都係因為伺服器受緊唔同程度o既攻擊,唔單只程式員要用大部分時間o黎處理相關問題,我自己有時都要半夜起身,甚至身處外地時都要處理。面對呢o的攻擊,我覺得冇可能每次都同大家講,否則有o的敏感時間每日要出十次八次公告,大家可能睇到麻木。 ......
精選文章
DeerGamer

跳至第

發起人
有無人分析下點解今次香港人好似咁團結?
75 個回應
冷血悍將

Member
上次雨傘,d 鬼多到乜,支持反對其實一半一半。好多人話年輕人搞事。

今次除左少數死硬派,幾乎全香港各界,唔理紅黃藍綠都全部一致反修例。只有Hi警察,無人Hi示威者。

算唔算係近年罕見?


#good2#16    #bad#1  
標籤:
今次真係郁到班既得利益者, 上次求其搞兩搞就叫散水


[img]https://upload.cc/i1/2019/06/07/Lje3BK.gif[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2019/06/07/HCZyd1.gif[/img]


經驗係要累積既,上次唔得咪再試多次,再唔得咪再試,光環唔一定要響自己度,最緊要ko到最大敵人


癈老: 美國勢力介入、俾錢遊行


因為今次變返純反對,簡單易明,送中條例造成嘅破壞牽連甚廣。
佔領係要爭取真普選,叫價較高,亦較複雜。有假普選冇真普選其實冇乜破壞。又有個袋住先做假象。連簡單嘅yes-no都唔係。
用同一種方法爭取真普選,唔會有咁多人同一陣線。就算有咁多人都唔會爭取到真普選,外國勢力都唔會點郁。

當然警犬發癲開槍更為關鍵#ass#
Hi激進示威者係鬼梗有啦,不過俾黑警開槍咁向左走向右走癲壓咗落黎咋#ass# 泛民班Hi Hi終於唔光速割蓆譴責都頂住一半輿論#ass#


因為警察似暴徒多D[sosad]


上次係普選
今次係改法律
自己諗


今次係破壞成個司法制度
所有人都可以被影響
亦都證明根本無人信中國司法


最最最最主要係因為今次唔係由班 Hippies 做代議,無沾染埋D無厘頭 Hippies 風格野

由法律界黑衣行頭,商界出聲,再各專業界別出聲
加埋各國鬼佬出聲,日本仔、台灣佬都出聲

呢類國際聲音唔係一般 Hippies 可以吸引到
Hippies 只會吸引到 Hippies ,然後白 Hippies 再話好感動你班港 Hippies 好和平好大愛


上次係普選
今次係改法律
自己諗

我覺得普選先過法律
如果14爭取到真普選
Hi Hi政府班底就上唔到任
就算陳同佳再做一次
都冇人會提出修條Hi Hi例

阻止Hi Hi仔得到權力 先阻止到佢地做Hi Hi野


有班友無出動嘛
或者一開頭條line係唱衰, 宜家轉軚轉唔到


五年前雨傘,是香港上一代同新一代内部衝突,政府係有藍絲支持。
今次逃犯條例,係中國對香港全方位剿滅,地圖炮打曬有樓與無樓階級。
即使係建制派議員,好多都係被逼要支持政府,如石禮謙。
香港從利益上,無乜人係真心支持中共。


連建制心底都唔想過啦 隨時補血架大佬


港人治港本來是個幌子,用的是推小數的既得利益者,代表絕大多數香港人的方法。
如果中共全方位打壓香港,小部分人都是受害者,原來的控制方法會失效。
就算是新移民,都無法不坐同一條船。


因為香港人太鐘意商界狗,寧願俾錢商界狗使都唔想俾中共使


因為香港人太鐘意商界狗,寧願俾錢商界狗使都唔想俾中共使

唔係喎 我就實比你錢Auntie洗


因為普選會搞到特權階級,即官商鄉黑

同樣道理,送中會搞到特權階級,即官商鄉黑


上次係攻,今次係守


今次真係郁到班既得利益者, 上次求其搞兩搞就叫散水

[369]yup [369]yup [369]yup [369]yup


其實都係好多人話係搞事


大陸司法制度大家都知乜事,相信好多建制派都係表面支持


因為呢次主要受害人係富豪同中產藍絲[sosad][sosad][sosad]


連建制心底都唔想過啦 隨時補血架大佬

正中要害[369]yup [369]yup [369]yup [369]yup


現在香港還有敵對位置的,只有黑警,佢地係被洗腦,社會給壓力是有可能導致倒戈,不過唔好旨意佢地裏面會有好人,2014年後入職差佬,心理人格都有問題。


因為出到子彈開鎗

我覺得呢個己經係底線
真係要出黎


跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 19/7/2019 7:50
今天貼文總數: 480 | 累積文章數目: 6,530,004

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2019 HKGolden.com. All Rights Reserved.