主頁 高登熱話 吃喝玩樂 科技消費 名人專訪 短片
現有會員可[按此]登入。未成為會員可[按此]註冊。
[公司模式-關]  [懷舊模式-開]  [Youtube 預覽-關]
[大字型]  [小字型]

您現在聚腳在  創意台內。

有關新官方App的進展

我們剛剛已向Android與iOS App Store遞交官方App更新,現正進行審批。預計Android版本數小時內推出;至於Apple審核需時,料iOS版要等數日才會上架。

iOS版主要改善用戶介面、提升瀏覽速度及大幅減少彈App的情況,希望給予大家一個流暢的使用體驗。新版在功能上並未完善,例如未有黑色版本,而「追蹤」、「回帶」及「顯示所有圖片」等亦尚待開發,但基於舊有iOS版本問題較大,是次更新先改善基本功能,加上需要改動的地方甚多,我們明白iOS版尚有一些不足之處,希望大家見諒。

Android版的更新重點與iOS版相近,但加入了「回帶」和「顯示所有圖片」的功能,而PM和追蹤功能則在開發中。由於M版網頁、iOS版和Android版App分別由三組同事跟進,所面對的難度不同,進度有別,希望大家耐心等待。未來,我們會再加快開發的進度,謝謝各位提供意見及一直以來的支持! ......
跳至第

發起人
[潮文JJ]一人一篇笑到HIHI既經典潮文
900個回應
Hi Auntie講真,我Hi 你咩樓主,你如果真係咁向左走向右走夠Hi Hi發出黎,我真係會報向左走向右走警,我Hi Auntie!!等警察上勁你屋企打向左走向右走個轉黎判斷你有冇犯向左走向右走法,我好向左走向右走認真囉Hi Auntie,唔向左走向右走係講笑囉Hi 你老尾,你話勁我報警向左走向右走,正義向左走向右走,乜向左走向右走Seven都好啦Hi Hi,隨便你喇Hi~

Hi Auntie你有無諗勁過你呢種Hi Hi一時之快會對當事人有幾向左走向右走大傷害呀亞太區有一天成為亞太區你個臭街冚家剷?傳向左走向右走左出去人地點好樣見人呀你老尾西,Hi 你張相仲要咁向左走向右走Seven清?你地班Hi Hi可能睇得好向左走向右走happy,Hi 你人地分分鐘離勁埋係屋企喊囉Hi 你。人有時好向左走向右走脆弱架,Hi 你個女仔有乜向左走向右走野事既話,Auntie你良心過唔向左走向右走勁過意得去呀,Seven Head?

我勸你班好樣放勁出黎之前三思一下得唔向左走向右走得呀,唔向左走向右走好受勁班花生友影響,Hi Auntie呢度D人有向左走向右走野睇就唔向左走向右走會理勁人地感受啦Hi 你,當中仲有成班on 向左走向右走Seven勁小朋友字都未向左走向右走識得幾個,Hi Auntie真係好向左走向右走希望你可以作出獨立判斷,唔向左走向右走好助長網絡暴力,Hi Auntie做向左走向右走埋晒Don向左走向右走勁勁損人不向左走向右走利己既事。

Hi Auntie,你果度我冇向左走向右走睇勁錯係黃大仙黎,要搵Seven你住邊計下角度就知啦傻的嗎,IP都唔向左走向右走洗check呀Hi Auntie。

你真係傻的嗎得可以, 香港咁大, 竟然亂勁咁估我住黃大仙. 想check ip都check唔到,我用proxy上.

我做野唔洗你教, 如果要放, 開post時就放左, 你唔好再阿芝阿佐, 唔係整慶我,我真係放出黎. 你報警只有被人話浪費警力, 我搵唔到有邊條罪可以入到post一些普通相片. 讀多d法律至兇人啦. 傻的嗎仔. 報紙狗仔隊成日影相,發放相片都犯法,狗仔隊都坐晒監啦. 低b仔


今日同我條女出街先知佢隻手真係好向左走向右走勁
今日行行下街無啦啦有個阿婆係180尺高空飛身撲落黎想含我條向左走向右走
我條女見形勢色急又避唔向左走向右走 到 突然間靈光一閃
極速除左我條褲 用我look 勁對住個阿婆 以每秒3000下速度幫我打飛機
之後聽到好大聲'boom' 我D精將個阿婆射到上30000尺高空 仲打落左一架飛機
我一共射左50公升精 攪到街上有幾百人痴左係地下郁唔到
我真係為我條女同我look勁自豪


Hi Auntie講真,我Hi 你咩樓主,你如果真係咁向左走向右走夠Hi Hi發出黎,我真係會報向左走向右走警,我Hi Auntie!!等警察上勁你屋企打向左走向右走個轉黎判斷你有冇犯向左走向右走法,我好向左走向右走認真囉Hi Auntie,唔向左走向右走係講笑囉Hi 你老尾,你話勁我報警向左走向右走,正義向左走向右走,乜向左走向右走Seven都好啦Hi Hi,隨便你喇Hi~

Hi Auntie你有無諗勁過你呢種Hi Hi一時之快會對當事人有幾向左走向右走大傷害呀亞太區有一天成為亞太區你個臭街冚家剷?傳向左走向右走左出去人地點好樣見人呀你老尾西,Hi 你張相仲要咁向左走向右走Seven清?你地班Hi Hi可能睇得好向左走向右走happy,Hi 你人地分分鐘離勁埋係屋企喊囉Hi 你。人有時好向左走向右走脆弱架,Hi 你個女仔有乜向左走向右走野事既話,Auntie你良心過唔向左走向右走勁過意得去呀,Seven Head?

我勸你班好樣放勁出黎之前三思一下得唔向左走向右走得呀,唔向左走向右走好受勁班花生友影響,Hi Auntie呢度D人有向左走向右走野睇就唔向左走向右走會理勁人地感受啦Hi 你,當中仲有成班on 向左走向右走Seven勁小朋友字都未向左走向右走識得幾個,Hi Auntie真係好向左走向右走希望你可以作出獨立判斷,唔向左走向右走好助長網絡暴力,Hi Auntie做向左走向右走埋晒Don向左走向右走勁勁損人不向左走向右走利己既事。

Hi Auntie,你果度我冇向左走向右走睇勁錯係黃大仙黎,要搵Seven你住邊計下角度就知啦傻的嗎,IP都唔向左走向右走洗check呀Hi Auntie。


咁向左走向右走Seven清


英德屎無得輸


講到潮文點可以無左....

講起我就扯火啦
我家姐一路都在太古廣場一間名店做sales
間店有好多有錢人同名人幫襯
做了很多年,已經是senior
咁多年黎都好俾心機做,經理亦好like佢
因為收入不錯又隱定,家姐原本諗住同拍拖多年既bf結婚
咁多年黎我家姐好少俾人投訴
而且同好多大客既關係都唔錯
前排關心研去過我家姐間店幫襯
不過serve佢既不是我家姐,但佢一買就買左好多野
過左個幾星期,佢又再去間店行
上次serve果個Day-off, 咁我家姐就頂上serve佢
開頭已經好有禮貌介紹d新貨俾佢, 仲話俾折頭佢
佢就無乜反應,望一望另一堆客
果堆客係大陸人,三至四個,講野好大聲
關小姐就同我家姐講話可唔可以關左間鋪一陣
等佢揀衫
我家姐同我講,佢公司一向唔俾佢地咁做
驚做壞個頭,除非真係有乜大人物,好多記者好混亂先可以咁做
但佢見到關小姐黑口黑面,都識做話打電話去問一問老闆
老闆梗係話唔得啦,至多俾多d折頭她
咁關小姐就發老脾,鬧到我家姐一面屁
d說話勁難聽,又話自己買野既錢多過我家姐搵幾年既錢
我家姐都唔敢得罪佢,一味道歉
跟住關小姐就走左人,家姐就同老闆備案
老闆瞭解左情況就無再追問
過左兩日佢接到老闆電話話收到complaint
話有人投訴佢態度唔好,唔理顧客感受
公司policy一向唔話俾佢地知係邊次事件
我家姐估黎估去都淨係得失過關小姐一人
總之俾老闆話左兩句
又過幾日,關小姐又黎
這次和件西裝友一齊,但好在成店都無其他客
我家姐怕又惹事,叫左個junior過去serve佢
點知條老西友係要點番我家姐serve.
根住關小姐就玩野,試衫,但話d衫俾其他人試過污糟
要開新衫試,我家姐雖然知公司唔俾咁做,
但怕左佢,唯有照做
點知試左兩三件,件件佢都要咁試又無話要
我家姐終於話唔好意思,其實唔可以咁做
(根本明知她玩野啦.....)
又係至多俾多d折頭佢
跟住佢件西裝友就鬧我家姐話"係咪話我地無錢買你地d野?"
我家姐話唔係,但佢照鬧
鬧左十幾分鐘
d同事見咁幫手,又照鬧
最終打俾老闆 備案
之後連收兩封warning letter
早兩日接埋大信封
年尾俾人炒左


其實話時話,究竟呢篇關家姐潮文係咪原裝正貨?
有冇比人改過?


Hi Auntie講真,我Hi 你咩樓主,你如果真係咁向左走向右走夠Hi Hi發出黎,我真係會報向左走向右走警,我Hi Auntie!!等警察上勁你屋企打向左走向右走個轉黎判斷你有冇犯向左走向右走法,我好向左走向右走認真囉Hi Auntie,唔向左走向右走係講笑囉Hi 你老尾,你話勁我報警向左走向右走,正義向左走向右走,乜向左走向右走Seven都好啦Hi Hi,隨便你喇Hi~

Hi Auntie你有無諗勁過你呢種Hi Hi一時之快會對當事人有幾向左走向右走大傷害呀亞太區有一天成為亞太區你個臭街冚家剷?傳向左走向右走左出去人地點好樣見人呀你老尾西,Hi 你張相仲要咁向左走向右走Seven清?你地班Hi Hi可能睇得好向左走向右走happy,Hi 你人地分分鐘離勁埋係屋企喊囉Hi 你。人有時好向左走向右走脆弱架,Hi 你個女仔有乜向左走向右走野事既話,Auntie你良心過唔向左走向右走勁過意得去呀,Seven Head?

我勸你班好樣放勁出黎之前三思一下得唔向左走向右走得呀,唔向左走向右走好受勁班花生友影響,Hi Auntie呢度D人有向左走向右走野睇就唔向左走向右走會理勁人地感受啦Hi 你,當中仲有成班on 向左走向右走Seven勁小朋友字都未向左走向右走識得幾個,Hi Auntie真係好向左走向右走希望你可以作出獨立判斷,唔向左走向右走好助長網絡暴力,Hi Auntie做向左走向右走埋晒Don向左走向右走勁勁損人不向左走向右走利己既事。

Hi Auntie,你果度我冇向左走向右走睇勁錯係黃大仙黎,要搵Seven你住邊計下角度就知啦傻的嗎,IP都唔向左走向右走洗check呀Hi Auntie。

你真係傻的嗎得可以, 香港咁大, 竟然亂勁咁估我住黃大仙. 想check ip都check唔到,我用proxy上.

我做野唔洗你教, 如果要放, 開post時就放左, 你唔好再阿芝阿佐, 唔係整慶我,我真係放出黎. 你報警只有被人話浪費警力, 我搵唔到有邊條罪可以入到post一些普通相片. 讀多d法律至兇人啦. 傻的嗎仔. 報紙狗仔隊成日影相,發放相片都犯法,狗仔隊都坐晒監啦. 低b仔
今日同我條女出街先知佢隻手真係好向左走向右走勁
今日行行下街無啦啦有個阿婆係180尺高空飛身撲落黎想含我條向左走向右走
我條女見形勢色急又避唔向左走向右走 到 突然間靈光一閃
極速除左我條褲 用我look 勁對住個阿婆 以每秒3000下速度幫我打飛機
之後聽到好大聲'boom' 我D精將個阿婆射到上30000尺高空 仲打落左一架飛機
我一共射左50公升精 攪到街上有幾百人痴左係地下郁唔到
我真係為我條女同我look勁自豪

呢個真係痴向左走右右走線


lm


強帖留名


留名學野


Hi Auntie講真,我Hi 你咩樓主,你如果真係咁向左走向右走夠Hi Hi發出黎,我真係會報向左走向右走警,我Hi Auntie!!等警察上勁你屋企打向左走向右走個轉黎判斷你有冇犯向左走向右走法,我好向左走向右走認真囉Hi Auntie,唔向左走向右走係講笑囉Hi 你老尾,你話勁我報警向左走向右走,正義向左走向右走,乜向左走向右走Seven都好啦Hi Hi,隨便你喇Hi~Hi Auntie你有無諗勁過你呢種Hi Hi一時之快會對當事人有幾向左走向右走大傷害呀亞太區有一天成為亞太區你個臭街家剷?傳向左走向右走左出去人地點好樣見人呀你老尾西,Hi 你張相仲要咁向左走向右走Seven清?你地班Hi Hi可能睇得好向左走向右走happy,Hi 你人地分分鐘離勁埋係屋企喊囉Hi 你。人有時好向左走向右走脆弱架,Hi 你個女仔有乜向左走向右走野事既話,Auntie你良心過唔向左走向右走勁過意得去呀,Seven Head?我勸你班好樣放勁出黎之前三思一下得唔向左走向右走得呀,唔向左走向右走好受勁班花生友影響,Hi Auntie呢度D人有向左走向右走野睇就唔向左走向右走會理勁人地感受啦Hi 你,當中仲有成班on 向左走向右走Seven勁小朋友字都未向左走向右走識得幾個,Hi Auntie真係好向左走向右走希望你可以作出獨立判斷,唔向左走向右走好助長網絡暴力,Hi Auntie做向左走向右走埋晒Don向左走向右走勁勁損人不向左走向右走利己既事。Hi Auntie,你果度我冇向左走向右走睇勁錯係黃大仙黎,要搵Seven你住邊計下角度就知啦傻的嗎,IP都唔向左走向右走洗check呀Hi Auntie。


想睇返原本個thread.....


早幾日同條女去左日本玩,同佢又去新宿買手信,又去有馬浸溫泉,返到去酒店已經累向左走向右走死,咁咪上床訓囉,點知條女又玩未玩夠,想玩D新奇又刺激既野喎。咁見難得可以陪佢去日本玩,咪陪佢玩下囉,佢係我送俾佢個LV袋入面拎左張紙同支筆出黎,原來佢想玩井字過三關。大家如果識玩既話都知呢個係必和既遊戲啦,頭幾舖我都扮下認真同佢玩,間唔中輸下當俾佢開心下啦,點知佢發爛渣用D橙皮掟勁我,話我玩得唔認真喎。

Hi佢老味真係火都黎,即刻轉身射個三分波!!之後佢又好似唔憤(忿)氣,係個LV袋入面係咁摷,都唔知佢摷乜向左走向右走,摷左成分鐘之後拎左個卡路士出黎,估唔到個衰婆成日袋住第二個男人係身邊。個卡路左拎住個波可到角球旗,Hi佢老味我都未準備好,卡路士已經開左角球,嘩個波勁向左走向右走到呢連愛國者導彈都截唔向左走向右走到,成個香蕉波咁一野彎入左,真係服向左走向右走左佢。好彩先前我入既係三分波,而家三比一!!諗住自己有兩分係手有優勢啦,佢又伸隻手入個西度係咁摷,今次又唔知佢想點喇,摷兩摷抆左個舒拉寶娃出黎,嘩,Hi係個西係叮噹百寶袋咩!!已經心知不妙集中精神去應付,當我去搵我塊球拍時,舒拉寶娃已經開左個波,Auntie我拍都冇唯有用手接啦,成機渣下舒拉寶娃個波都好嘛!!唔洗兩秒個波已經去到眼前,咁我出手啦,個波我就掂到喇,不過就勁向左走向右走到呢,打到我手掌都就斷咁滯,仲搞到我原地轉向左走向右走左幾十個圈。就咁俾佢入左個ACE波,俾佢拎左十五分,而家三比十六!!Hi呀!!十三分要追,真係追向左走向右走死人咩!!你有係既百寶西,我都有我既龍珠,拎左兩粒龍珠出黎叫神龍幫我許願,神龍話支持我所以爭五粒龍珠都冒死出黎幫我,真係多向左走向右走謝佢啦。我請佢幫我叫呀奧蘇利雲出黎!!我條女見到我出絕超佢已經嚇到係咁流西水,我都理向左走向右走得佢!!奧蘇利雲果然冇令我失望,一CUE打出147分,全場都拍向左走向右走哂手掌!!而家一百五十比十六!!我睇你點追!

小五同老豆and 啊妹返大陸, 係shenzhen坐大巴去一個叫英德ge地方, 搭上駕大巴之後, 吾知食過d乜and 飲左好多水, 忽然間又急屎又急尿,而且駕大巴無toilet, 我同我老豆講好急尿(吾敢講急屎),佢就話,大巴會停係d加油站比d乘客落車去廁所ga, 你忍下啦.then 我死忍爛忍,忍到個加油站.但係, 個司機話:最多停5分鍾,我又同我老豆剩係講急尿,所以我去到個廁所only 痾尿, 我痾尿ge時候, 用力得制, 屎忽Bit左d屎出黎,呢個時候,駕車都就黎開, 無辦法, 唯有上住車,sin. 上到車, 我身上已經發出陣陣臭味, 我啊妹就問我,你係咪賴屎啊,我死頂話吾係.不過呢個時候我已經急屎急到就黎爆,車開左一陣, 我唯有認我係賴屎,仲好急屎填. 我啊妹呢個時候笑到hihi,我老豆都忍吾住笑出黎,不過我都無理佢地, 叫佢地幫我諗辦法因為我真係急得很,我老豆於是就拎出我地上車前買返黎ge飯盒個食盛發泡膠盒出黎, 叫我痾落個盒到, 我急得好緊要,無辦法唯有頂硬上,好采, 我痾ge時候,d其他人都訓曬覺,不過有d人訓ge時候,面上都帶有猙獰ge表情,因為好臭.痾完之後,我就連個飯盒dump落窗外.可能我無蓋好個盒,dump出去ge時候,d屎飛曬出黎,痴落車較後面ge窗上面.我老豆,啊妹見到笑到Hi Hi, 我叫佢地吾好比人知道係我做出黎,好采d人訓著曬.但係d人訓醒之後,見到個窗痴曬d屎,就個個o曬嘴,有d人用普通話話:哪兒來的屎啊?我當時魚到爆, 驚比人duk穿,我老豆啊妹就恥笑我,直到落車,話比曬所有親戚知,d親戚直到依加仲係度講返件事.... 睇親都笑
呢個第一次睇笑到肚痛

吾??


大部份肥到成座山咁ge肥婆,條頸後面都好多老泥,因為佢地沖涼ge時候卒唔到。 老泥比頸部脂肪一層層夾住,日復日年復年咁累積。

所以大部份肥婆條頸都係黑色,越黑老泥越厚。

如果你地有幸溝到肥婆,就人一世物一世點都要試下。

首先用手指濕少少水起勢咁卒,用匙羹刮出黎,加兩滴美極慢慢品償。 初哥可能話核突,但你唔食肥婆老泥等於登上白雲山唔食山水豆腐花一樣咁 傻的嗎。

下身方面又係有學問,肥婆食咁多漢堡包同牛肉,男性荷爾蒙分泌過盛。

所以塊西至屎o全部都係毛,無論佢幾乾淨,都有陣咸魚溝變壞乳酪ge味道。 據英國研究,82.5%肥婆都唔會剃腳毛,因為烏低身戈下等於做sit up,有遺肥人忠旨。

所以肥婆d腳毛永遠好似鐵線咁粗。

奶西ge時候叫佢訓低你忠個頭埋去,兩隻手要掃佢隻腳d鐵線等佢起雞皮,然後叫佢戈對火腿夾實自己個頭唔好比空氣流出。 陣咸魚味係真空環境會得到昇華,係有層次而漸進的。

奶戈時攝攝聲,有3d立體音響加回音效果。

你嗅覺,味覺,觸覺,聽覺得到前所未有嘅享受,呢d先叫人生啊。 啪啪啪戈part唔多講,因為肥婆塊田多肉好撞係常識,你塞左入去會感受到溫暖同安全感,比一層一層肉緊緊包住。

成日笑肥婆以為自己好識食戈d人,根本就係未夠班,自以為是ge表現。你比食女界ge高手揀減肥前欣宜定係整容後楊怡,佢完全唔想答你,一黎佢唔想笑勁你問無聊野,二黎佢已經諗緊點班支美極返黎。


留名


呢個係舊時廣東人o既傳統

以前d面店講o既係「一乾三濕」
即係麵、湯、茶、汁 四樣
無論你食雲吞麵 雲吞撈麵 都一定要上齊呢四樣
如果你食撈麵 最正宗最傳統o既食法應該係先飲茶漱口
之後加醬油落兜湯度 食幾啖麵 含一啖湯
一野噴落個小二身上
「hi! 咁難食點食呀! 」
咁個店家就知你係行家 會打番個7折比你

呢篇真係簡而精
笑向左走向右走死我
又幫我慳左唔少錢:


大部份肥到成座山咁ge肥婆,條頸後面都好多老泥,因為佢地沖涼ge時候卒唔到。 老泥比頸部脂肪一層層夾住,日復日年復年咁累積。

所以大部份肥婆條頸都係黑色,越黑老泥越厚。

如果你地有幸溝到肥婆,就人一世物一世點都要試下。

首先用手指濕少少水起勢咁卒,用匙羹刮出黎,加兩滴美極慢慢品償。 初哥可能話核突,但你唔食肥婆老泥等於登上白雲山唔食山水豆腐花一樣咁 傻的嗎。

下身方面又係有學問,肥婆食咁多漢堡包同牛肉,男性荷爾蒙分泌過盛。

所以塊西至屎o全部都係毛,無論佢幾乾淨,都有陣咸魚溝變壞乳酪ge味道。 據英國研究,82.5%肥婆都唔會剃腳毛,因為烏低身戈下等於做sit up,有遺肥人忠旨。

所以肥婆d腳毛永遠好似鐵線咁粗。

奶西ge時候叫佢訓低你忠個頭埋去,兩隻手要掃佢隻腳d鐵線等佢起雞皮,然後叫佢戈對火腿夾實自己個頭唔好比空氣流出。 陣咸魚味係真空環境會得到昇華,係有層次而漸進的。

奶戈時攝攝聲,有3d立體音響加回音效果。

你嗅覺,味覺,觸覺,聽覺得到前所未有嘅享受,呢d先叫人生啊。 啪啪啪戈part唔多講,因為肥婆塊田多肉好撞係常識,你塞左入去會感受到溫暖同安全感,比一層一層肉緊緊包住。

成日笑肥婆以為自己好識食戈d人,根本就係未夠班,自以為是ge表現。你比食女界ge高手揀減肥前欣宜定係整容後楊怡,佢完全唔想答你,一黎佢唔想笑勁你問無聊野,二黎佢已經諗緊點班支美極返黎。

痴向左走右走線呢個笑到肚痛

樓主老母買買吓餸時突然被幾個有180CM高、會考30分、條J有30CM長的年青男子拉咗入去殘廁,之後個個都除咗條褲,講咗聲:「樓主老母,打搞晒﹗很想要吧!」之後分開樓主老母雙腿,咁就頂咗入去,成個殘廁彌漫住一陣啪啪啪啪聲﹗第一個完事後到另一個接上,都係好有禮貌咁講咗句:「打搞晒﹗」先開始做,直至到第三十個後..........樓主老母就問:「雖然過程中好HIGH,但可唔可以話我知點解你地要咁做嘅?」咁第三十個年青男子就話啦:「伯母﹗其實我地都唔想O架,鬼叫你個仔係高登話有正野睇,點知入到去又無,我地都算係咁啦,禁咗幾十次F5先過嚟攞籌排隊。伯母,唔講咁多住啦,後面仲有好多人排緊隊,警察仲開始派人嚟維持秩序啦,我嗱嗱聲搞完都要趕住返工啦。」樓主老母又問:「問仲有幾多人排緊隊?」年青男子又答:「你問下一個啦」........啪啪啪啪.........到咗第一百個時樓主老母又問:「請問後面仲有幾多人排緊?」第一百個年青男子就答:「唔知啦,我嚟嗰時已經好多人同我一齊搭港鐵一齊嚟,一開車門,我就好似去書展咁衝入嚟先排到咁前咋,聽講而家排到二千幾,唔講咁多住啦,我要開始啦!」啪啪啪啪啪...........


之前見過一個巴打寫佢用AN機好快就搵到個APP 之後佢個同事用IPHONE搵個APP搵左勁耐都搵唔到 之後威比個女同事睇果篇 有冇人知?

見四處都是IPHONE,自然抬頭會心微笑,
用IPHONE已是對他們最大懲罰.
再用原裝耳機聽歌,露出一張滿足表情,
可憐不知音色比不上普通三百元MP3,
人生最苦就是自己吃屎吃出一個滿足表情.
一邊用handsfree和老婆講交談,
同時MSN二奶,google latitude留意其他情婦位置,
再由facebook觀看準情婦的動態
android同步多工,可換電立在不敗之地.
試想想晚上識了一位美女,
轉到酒店你有西不插找電源插IPHONE嗎?
遊戲?有了android玩的不是遊戲,是女人.
android,掌握一切,生活智慧.


呢篇頂住檔先 [sosadlm]
小五同老豆and 啊妹返大陸,
係shenzhen坐大巴去一個叫英德ge地方,
搭上駕大巴之後, 吾知食過d乜and 飲左好多水,
忽然間又急屎又急尿,而且駕大巴無toilet, 我同我老豆講好急尿(吾敢講急屎),佢就話,大巴會停係d加油站比d乘客落車去廁所ga, 你忍下啦.then 我死忍爛忍,忍到個加油站.但係, 個司機話:最多停5分鍾,我又同我老豆剩係講急尿,所以我去到個廁所only 痾尿, 我痾尿ge時候, 用力得制, 屎忽Bit左d屎出黎,呢個時候,駕車都就黎開, 無辦法, 唯有上住車,sin.
上到車, 我身上已經發出陣陣臭味, 我啊妹就問我,你係咪賴屎啊,我死頂話吾係.不過呢個時候我已經急屎急到就黎爆,車開左一陣, 我唯有認我係賴屎,仲好急屎填. 我啊妹呢個時候笑到hihi,我老豆都忍吾住笑出黎,不過我都無理佢地, 叫佢地幫我諗辦法因為我真係急得很,我老豆於是就拎出我地上車前買返黎ge飯盒個食盛發泡膠盒出黎, 叫我痾落個盒到, 我急得好緊要,無辦法唯有頂硬上,好采, 我痾ge時候,d其他人都訓曬覺,不過有d人訓ge時候,面上都帶有猙獰ge表情,因為好臭.痾完之後,我就連個飯盒dump落窗外.可能我無蓋好個盒,dump出去ge時候,d屎飛曬出黎,痴落車較後面ge窗上面.我老豆,啊妹見到笑到Hi Hi, 我叫佢地吾好比人知道係我做出黎,好采d人訓著曬.但係d人訓醒之後,見到個窗痴曬d屎,就個個o曬嘴,有d人用普通話話:哪兒來的屎啊?我當時魚到爆, 驚比人duk穿,我老豆啊妹就恥笑我,直到落車,話比曬所有親戚知,d親戚直到依加仲係度講返件事....

睇親都笑

呢個第一次睇笑到肚痛

吾??

吾?


跪求娶老婆一定要處女果篇野
有酒
巴絲唔好吝嗇呀!
有幾個第一次睇真係笑向左走向右走死
- 肥婆老泥 (而家睇都笑)
- 舒拉寶娃 , 147 潮文


Lm


Lm睇有線機頂盒潮文同我係自己外公戈篇潮文

跳至第  快速回覆 - 輸入以下項目

本討論區現只接受會員張貼文章,本站會員請先登入。非會員人仕,您可以按此加入為新會員,費用全免,並可享用其他會員服務。


上次光臨時間: 19/11/2017 10:58
今天貼文總數: 438 | 累積文章數目: 6,262,680

聯絡我們 | 服務條款 | 私隱政策 | 廣告查詢 | 職位空缺
Copyright © 2017 HKGolden.com. All Rights Reserved.